Notice: Undefined index: menu_icon in /var/www/html/urim.co.il/design/default/content/parts/sidebar.php on line 13

Notice: Undefined index: menu_icon in /var/www/html/urim.co.il/design/default/content/parts/sidebar.php on line 13
השירותים שלנוהשירותים שלנו פתרונות דיור וטיפול בקשישפתרונות דיור וטיפול בקשיש אבחון מקצועי אבחון מקצועי בתי אבות לפי עיר בתי אבות לפי עיר תשוש נפשתשוש נפש סיעודיסיעודי תשושתשוש דיור מוגןדיור מוגן אלצהיימר אלצהיימר

אבחון מקצועי

אנו באורים מאמינים באבחון מקצועי ככלי מועדף ביצירת התאמה מושלמת בין הצרכים של הקשיש ובני משפחתו לפתרון המוצע, לשם כך אנו דואגים ל:

 - בדיקת צרכי דיור מותאם עבור קשישים. איתור ובדיקת צרכים בעזרת איסוף נתונים ואינפורמציה.
 - איסוף מידע  רפואי מבני משפחת הקשיש.
 - בדיקת יכולת כלכלית, הצגת אפשרויות ומיצוי זכויות מול הרשויות.
 - מיפוי המיקום הגיאוגרפי המתאים לבני המשפחה והתאמת בית אבות לפי מיקום בארץ.
 - הכוונה לבית אבות לפי העדפה חברתית.
 - מעקב ושמירה על קשר עם הקשיש ומשפחתו לאחר הקליטה במקום הדיור החדש.

לייעוץ והכוונה על ידי עובדות סוציאליות השאירו פרטים